Netwerkbeheerder TenneT  heeft een nieuwe bovengrondse hoogspanningslijn van 380 kilovolt aangelegd tussen de Eemshaven en Vierverlaten bij Hoogkerk. De bestaande verbinding van 220 kilovolt voldeed niet meer vanwege de groei van de Eemshaven als energieknooppunt en deze wordt afgebroken.


220KV afbreken, gereed zomer 2024

380KV in gebruik 2023

Zowel het oude als het nieuwe tracé van de hoogspanningslijn liggen ten noorden van het dorp Bedum.
Om de gevolgen van de nieuwe verbinding te compenseren, investeren TenneT en de provincie Groningen in landschaps- en natuurmaatregelen.

Maatregelen

Ter voorbereiding op de uitvoering van de compenserende landschapsmaatregelen is een programmaplan opgesteld door provincie en gemeenten.

Voor Bedum en Westerdijkshorn staan de volgende projecten op het programma:

BedumBijlage 1 kaart Bedum (pdf bestand)
WesterdijkshornBijlage 2 kaart Westerdijkshorn (pdf bestand)
WolddijkHerstel beplanting

Schets van het hoogholtje over het Boterdiep ter hoogte van de Wroetende Mol. De bedoeling is dat het hoogholtje ‘rolstoelvriendelijk’ wordt uitgevoerd. De gemeente Het Hogeland heeft hiervoor een aanvullend krediet beschikbaar gesteld.