Vereniging dorpsbelangen APB Bedum  behartigd de belangen van ons mooie dorp Bedum zo goed mogelijk. De vereniging is voor alle richtingen en stromingen die ons dorp rijk zijn. Wij zij opgericht op 28 oktober 1957. De afgelopen 64 jaar heeft het APB met bewoners en gemeente veel tot stand weten te brengen. Graag zouden we onze activiteiten ook naar de toekomst toe willen borgen.

Nu de gemeente Bedum, als grootste dorp van de gemeente Het Hogeland,  is samen gegaan met de Marne, Eemsmond en Winsum is het van nog belangrijker geworden dat wij ons werk, van Bedumers voor Bedumers, dat als een onafhankelijke organisatie kunnen blijven doen.

Het APB is de schakel tussen de inwoners van Bedum en de gemeente Het Hogeland. Zo hebben we nu vanuit APB in samenwerking met vereniging Groninger Dorpen de aanzet gegeven voor het opstellen van een dorpsvisie BEDUM2030. Wendy Tromp van de VGD is procesbegeleider. In nauwe samenwerking met de gemeente Het Hogeland. Donderdag 23 november zijn de eerste resultaten bekend tijdens de inloop in de Meenschaar vanaf 14.00 tot 20.00 uur. Het bruist van alle kanten om, de enquête is door velen ingevuld en wenskaarten zijn ingeleverd!

Het APB Bedum overlegt regelmatig met de dorpencoördinator van  Het Hogeland.  Erg belangrijk, zeker als er resultaten worden behaald. Ook hier merken wij dat een dorpsbelangenvereniging dingen kan aanbrengen die anders onopgemerkt blijven.

Samen, door Bedumers voor Bedumers mooie dingen realiseren voor het dorp Bedum.

Neem bijvoorbeeld ook de samenwerking met Henk Huitsing als dorps-filmer. Als dorps filmer maakt Henk compilaties van gebeurtenissen en bijeenkomsten in het dorp.

Het bestuur van het APB wil zich graag blijven inzetten voor Bedum. Wilt u meedenken , wij ijn op zoek naar een paar nieuwe bestuursleden, waaronder een penningmeester.  Samen met u staan we sterker.

U kunt het werk van het APB Bedum ook steunen door lid te worden van onze vereniging. Meer leden is meer slagkracht in de gemeente Het Hogeland.

Doet u mee?

#Bedum #BBB