Het drukke verkeer in Bedum; er is al veel over gezegd en geschreven. Het Boterdiep Oostzijde, de Stationsweg en de Wilhelminalaan. Alle drie de wegen maken deel uit van de doorgaande route door Bedum. De drukke weg is een geasfalteerde scheiding tussen Oost en West Bedum. Eentje waar je je kinderen liever niet alleen laat fietsen of oversteken.

Ook de afgelopen periode is weer bewezen dat wanneer bijvoorbeeld de N361 op de schop gaat het verkeer richting Groningen een route door Bedum neemt. Onderdendam is net als Bedum bij elke stremming in noord Groningen de pineut.

Gelukkig komt er een oostelijke ontsluitingsweg voor het vrachtverkeer van de Domo. Ook wel ‘de next best’ oplossing genoemd door de provincie Groningen. Dit zal, mits er goede afspraken zijn gemaakt met de Domo, het aantal vrachtwagens door Bedum aanzienlijk gaan verminderen. Voor het verkeer wat dagelijks vanuit de richting  ‘de Brake’ in Winsum naar Groningen zal de ontsluitingsweg geen oplossing bieden.

Op 4 juli jongstleden is er door de provincie een informatieavond gehouden over de aanleg van de nieuwe Domo ontsluitingsweg. Tijdens deze goedbezochte avond kwam één vraag die Bedumers bezig houdt telkens terug; hoe gaan de gemeente, provincie en Domo er voor zorgen dat de vrachtauto’s van en naar de Domo (Friesland Campina) niet de korte route door het dorp nemen maar de langere route via de ontsluitingsweg. Hierover zijn geen concrete afspraken gemaakt maar is er een in de categorie ‘a gentlemen’s agreement’. Alle vrachtverkeer van en naar de Domo krijgt de ‘instructie’ de ontsluitingsweg te nemen. Inmiddels is aannemer BAM begonnen met het inrichten van een bouwplaats voor de start van de werkzaamheden aan de st. Annerweg.