De 59ste Jaarvergadering van de Dorpsbelangenvereniging Algemeen Plaatselijk Belang Bedum ( APB-Bedum) zal worden gehouden op dinsdag 5 April 2016

Voor deze Jaarvergadering is een bijzondere locatie gekozen om zowel het huishoudelijke gedeelte als het openbare gedeelte te houden in de Goede Herderkerk aan de Schultingastraat Bedum.

Zoals bekend is de monumentale Goede Herderkerk tegenwoordig in eigendom van de Stichting Oude Groninger Kerken.
De doelstelling van de Stichting Oude Groninger Kerken is: ” Het in stand houden van historische kerkgebouwen in de provincie Groningen en het bevorderen van de belangstelling hiervoor. Dit doet men door het instellen van een plaatselijke commissie die er voor zorgt dat het kerkgebouw een functie blijft houden voor het dorp; niet meer voor de wekelijkse kerkdiensten maar wel voor allerlei activiteiten op het gebied van cultuur en educatie. Zoals: Concerten, tentoonstellingen, bezichtigingen, projecten samen met scholen uit het dorp, activiteiten samen met de plaatselijke VVV en andere activiteiten die passen binnen de doelstelling van de SOGK.
Een actieve Plaatselijke Commissie heeft toestemming verleent om de Jaarvergadering hier te houden.

In het huishoudelijk gedeelte voor leden, in één van de zalen , wordt het Jaarverslag 2015 van secretaris en penningmeester vastgesteld. Het huishoudelijk gedeelte begint om 19.30 tot 20.00 uur.

Het OPENBAAR gedeelte in de Goede Herderkerk heeft een zeer gevarieerd programma. Anja Reenders , lid van de PC en bestuurslid van de Historische Vereniging gemeente Bedum geeft uitleg over de historie en de prachtige Amsterdamse School stijl van deze kerk.

Muzikale medewerking zal worden verleent door enkele leerlingen van de Muziekschool Bedum en als afsluiting van deze bijeenkomst heeft de (oud) Bedumer zanger Martin Korthuis , samen met de Bedumer Eddo Pol , toegezegd om enkele luisterliedjes te zingen.

Het beloofd een boeiende gezellige avond te worden, waar een ieder van harte welkom is vanaf 20.00 uur .

Toegang is vrij, maar een bijdrage voor onderhoud aan de Goede Herderkerk wordt zeer gewaardeerd.