Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland op 30 juni 2021 het Groenbeleidsplan Het Hogeland 2021-2030 vastgesteld.

n dit Groenbeleidsplan is het beleid vastgelegd dat de komende jaren wordt gevoerd voor het groen: het betreft zowel groenvoorzieningen binnen als buiten de dorpen. De nota is geschreven voor huidige en toekomstige bestuurders, inwoners en voor hen die betrokken zijn bij het ontwerp, de inrichting en het beheer van het groen. Het beleid is integraal voor bomen en bermen. De sportvelden maken er geen deel van uit. Het Groenbeleidsplan beoogt duidelijkheid te scheppen voor een langere periode. Het bevat richtlijnen en kaders voor ontwikkelingen en een beheersvisie die als basis voor beheer- en onderhoudsplannen fungeert.

Klik op de afbeelding voor het beleidsplan in PDF.
Klik op de afbeelding voor het beleidsplan in PDF.