Kort voor de verkiezingen van de nieuwe gemeenteraad van het Hogeland zitten nog veel burgers van Bedum met vragen. Vragen die meestal niet in verkiezingsprogramma’s beantwoord worden. Via onze website en Facebook pagina willen we in de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen hier aandacht aan besteden. Vandaag is een email verstuurd naar alle politieke partijen. In deze email hebben wij een aantal vragen gesteld en om een reactie hierop gevraagd. Naar aanleiding van de reacties zullen wij hier, tot 21 november (de dag van de gemeenteraadsverkiezingen), aandacht aan besteden.

welke partij stem jij bedum het hogeland
Welke partij krijgt jouw stem op 21 november?