Op maandag 12 juli jl. vond in klein comité de opening plaats van de fitness toestellen aan de Waldadrift in Bedum. Na een korte toespraak van Henk van der Velde, voorzitter van dorpsbelangenvereniging  Algemeen Plaatselijk Belang Bedum, werd de openingsceremonie verricht door Jeugdagent Wesley Abbring, drie Bedumse jongeren en een enthousiaste sporter door de fitness toestellen in gebruik te nemen.

De jeugdagenten, eigenlijk Taak Accenthouders Jeugd, zijn sinds 4 maanden actief in de gemeente Het Hogeland. Zij leggen op laagdrempelige manier contact met de jeugd door de jongeren op straat aan te spreken en ook voor de jeugd zijn zij een gemakkelijk aanspreekpunt. Bij overlast situaties gaan zij het gesprek met jongeren aan en kijken samen hoe de overlast verminderd kan worden en wat de jongeren nodig hebben. Jeugdagent Abbing wil met zijn deelname aan deze opening de jongeren uitnodigen om samen te gaan sporten, maar ook om samen de (sport) omgeving netjes te houden.

In zijn korte toespraak vertelde Henk van der Velde dat er in 2017 werd gestart met het plan voor fitness toestellen in de omgeving van het Bedumer Bos. Het plan werd verder uitgewerkt en ingediend bij Loket Leefbaarheid Groningen en goedgekeurd. Daarna begon het overleg met de voormalige gemeente Bedum. Door de aangekondigde reconstructie van de Waldadrift werd het plan vooruit geschoven. De toestellen waren ondertussen binnen gekomen en bij Gemeentewerken opgeslagen. Vorig jaar augustus zijn de werkzaamheden gestart om de toestellen te plaatsen en in maart 2021 werden de hekken rondom het geheel weg gehaald en kon het verder worden afgewerkt . Zoals speciale zand onder een aantal toestellen.

Het geheel maakt onderdeel uit van de Beleef- en Beweeg route vanaf de Walfriduskerk. Loopt dan door het Geert Reinderspark en via het Robbenveld naar de carpoolplaats. De route wordt begeleid door speciale tegels die de route begeleiden.

“we zijn er  blij mee dat dorpsbelangenvereniging APB Bedum een bijdrage kan leveren aan de mogelijkheid om te sporten. En daarbij onze buurtwerker Nicole Hoofs en Wesley Abbring  een geweldige aanzet gegeven door mee te werken aan de ingebruikname”, aldus Henk van der Velde.

Vlnr: Klaas Jan Dijkema (sporter), Ellen Hofman (14), Jeugdagent Wesley Abbring, Marloes Glastra van Loon (15) en Julia Datema (15). Foto: Herman Spier