Kort voor de verkiezingen van de nieuwe gemeenteraad van het Hogeland zitten nog veel burgers van Bedum met vragen. Vragen die meestal niet in verkiezingsprogramma’s beantwoord worden. Graag willen wij van het Algemeen Plaatselijk belang Bedum hier aandacht aan besteden, via onze website en Facebookpagina. Vraag 5 in deze serie gaat over het ophalen van huisvuil.