De jarenlange verbintenis met Vagron , nu Attero zal met ingang van 31 december 2020 worden beëindigd. De afval inzameling zal dan uitgevoerd gaan worden door Omrin. We gaan dan van een Groninger bedrijf over naar een Fries bedrijf.

Wat is daar de meerwaarde van, als je in het artikel leest dat Attero (Vagron) geen eerlijke kans heeft gekregen om een concurrerende  prijs neer te leggen?  Wat heeft de Gemeenteraad met de brandbrief gedaan?  Omrin kan dan elk jaar zijn tarieven bijstellen. Dat is nog al wat. Als men tekorten aan ziet komen, hup tarieven omhoog!

Maar daarnaast in de mededeling van de gemeente over afval staat nog steeds:

–   Daarbij geldt straks: hoe beter u afval scheidt, hoe minder u betaalt. Uiteindelijk willen we van 200 kilo afval per persoon per jaar naar 30 kilo in 2025. Hoe realistisch is dat en is dit het complete verhaal?

– op welke gronden betaal ik straks minder ? Alles kan in de grijze container , het wordt immers bij Omrin gescheiden. De grijze container stort de inhoud in de afvalwagen , die het om de 14 dagen zal ophalen.

– Voor het inzamelen en verwerken van afval betaalt u in 2021 een vast bedrag per jaar, net als nu.

– Nieuw is dat u straks ook betaalt voor elke kilo restafval. En voor elke keer dat we de grijze container leegmaken. Dit systeem heet Diftar+. De bedragen worden eind 2020 bepaald door de gemeenteraad. Uit een overzicht blijkt dat melkpakken enz niet tot restafval worden gerekend. Dus waar laten we die ? Er zijn er die lege melkpakken bij oud papier instoppen. Dat lijkt me niet de bedoeling. Onduidelijkheid troef dus.

-per keer ophalen kost 2 euro. Voor aanschaf van een slot, heb ik me laten vertellen, moet men 50 euro betalen!

Zal er straks in de Raad alleen nog over de tarieven vaststelling worden gesproken ? Of kunnen we verwachten dat de Raad de Brandbrief van Attero serieus neemt? Het traject is natuurlijk al een eind op gang. Maar in dit traject is nog erg veel onduidelijkheid!

Bron: Dagblad van het Noorden 10 oktober 2020