In juni en juli zijn er overlegmomenten gepland.  
Onderwerpen van gesprek zijn met name de onderlinge samenwerking om verder te bouwen aan Bedum. Hierbij is onze dorpsvisie leidend.