Currently browsing

Page 2

Eerste resultaten schaduw-enquête bekend

De gemeente Het Hogeland heeft recent een enquête gehouden onder haar burgers over de kwaliteit van haar dienstverlening. Dorpsbelangenvereniging Bedum (APB-Bedum) heeft …

Stemgedrag gaswinningsmoties Rutte III

Groninger Bodem Beweging onderzoekt stemgedrag gaswinningsmoties Rutte III Tijdens kabinet-Rutte III zijn er t/m december 2020 in totaal 39 debatten en commissievergaderingen specifiek over de gaswinning in Groningen of over mijnbouw gegaan. Daar vloeiden in totaal 218 moties uit die ten …

Jaarfilm Bedum 2020

2020 is een bijzonder jaar geworden; anders dan een ieder had kunnen verwachten. We gingen in een strenge lockdown in maart een …