Groninger Bodem Beweging onderzoekt stemgedrag gaswinningsmoties Rutte III

Tijdens kabinet-Rutte III zijn er t/m december 2020 in totaal 39 debatten en commissievergaderingen specifiek over de gaswinning in Groningen of over mijnbouw gegaan. Daar vloeiden in totaal 218 moties uit die ten gunste van Groningen waren. De Groninger Bodem Beweging (GBB) zocht uit hoeveel moties ten gunste van Groningen elke partij indiende, hoeveel van die moties zijn aangenomen of verworpen en hoe het stemgedrag van de partijen was op die moties

De GBB wil hiermee inzicht bieden in het stemgedrag van de diverse partijen op het thema gaswinning Groningen. Deze informatie kan door stemmers gebruikt worden bij het maken van een keuze voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen 

Hieronder de belangrijkste resultaten uit de data-analyse: 

Aantal ingediende moties  

Van de onderzochte periode (26 oktober 2017 t/m december 2020) werden er in totaal 136 moties ten gunste van Groningen aangenomen en 82 verworpen. In 2018 werden de meeste moties ten gunste van Groningen ingediend. In 2020 werden de meeste moties ten gunste van Groningen aangenomen 

  moties mijnbouw gaswinning per jaar

Aantal moties per partij 

De SP diende de meeste moties in (57)De SGP diende de minste moties in (2) en Denk diende helemaal geen moties inVan de oppositiepartijen werden de moties van GroenLinks het vaakst aangenomen (29 van de 35 werden aangenomen). De moties van de PVV (11) en FvD (3) werden het vaakst verworpen; er werd geen enkele motie aangenomen van deze partijen. Deze partijen dienden ook relatief weinig moties in. De PvdA diende relatief veel moties in (27) en er werden relatief veel verworpen (17).   

aantal ingediende moties groningen gaswinning tweede kamer

 

Stemgedrag coalitie versus oppositie 

Van de 218 moties is er op 4 hoofdelijk gestemd. Deze vier zijn bij de volgende data over het stemgedrag buiten beschouwing gelaten. De coalitiepartijen stemden het vaakst tegen moties die gunstig waren voor Groningen; de oppositiepartijen, in het bijzonder PvdA, SP, GroenLinks en PvdD, stemden het minst vaak tegen Groningen. 

Stemgedrag Groningen moties Tweede Kamer

Samenvatting gunstige moties voor Groningen per partij: 

Klik hier voor volledige grootte.