In  april j.l. werden de leden geïnformeerd over het niet doorgaan van haar Jaarvergadering in verband met Corona. Daarnaast hebben we een dringende oproep uit laten gaan voor versterking van ons bestuur. Deze oproep was ook als persbericht uitgezet en  o.a. te lezen in de Ommelander Courant .  

De oproep heeft verschillende reacties opgeleverd.  Met vragen van “wat houdt het precies in… hoe vaak vergaderen jullie  …..welke onderwerpen komen aan de orde…”

We zijn erg verheugd dat er Bedumers  zijn die zich beschikbaar stellen om mee te denken en mee te werken om de belangen van ons mooie dorp Bedum te behartigen. Drie bewoners hebben zich aangemeld als bestuurslid van dorpsbelangen Algemeen Plaatselijk Belang Bedum.

Als aspirant-bestuursleden kunnen we onze leden van de vereniging voorstellen:

Henk Paap , als deskundige op het gebied van bijvoorbeeld monumentenzorg – Amsterdamse School bouwstijl – de ontwikkeling van de plannen rondom Bedum.

Jan Sietsema ,  directeur / eigenaar van DMF Mailservice Westerdijkshorn. En eigenaar van het Landgoed ‘De Vrie Heerlykheyd’. Is deskundige op het gebied van aanleg glasvezelkabel  – waterschap en onze mooie Grunneger toal.

Natasja Heering , wil graag meewerken aan het welzijn van onze inwoners. Heeft veel aandacht voor haar omgeving, werkt mee binnen Colourful Het Hogeland, de buurtvereniging en is  een bekend gezicht in het dorp door haar werkzaamheden bij de Plus.

Zowel Harry Hoving , penningmeester als Henk van der Velde , voorzitter, zijn erg blij met  uitbreiding van het bestuur.

“Zo kunnen we samen het werk voortzetten voor onze inwoners van Bedum. En ondersteuning geven aan de projecten die nu op stapel staan , zoals met de plannen Rondje Noord.