Aan de Leden van Dorpsbelangenvereniging  Bedum (APB Bedum).

Als bestuur van APB Bedum willen we opnieuw even bij u, via dit schrijven,  op bezoek komen. In ons 64 jarig bestaan maken we momenteel een wel heel bijzondere periode door. De pandemie van de coronacrisis duurt nu al meer dan een jaar met veel beperkende maatregelen en het treft ons allemaal. Voor iedereen zeer ingrijpend! Ook in Bedum ontkomen we niet aan deze vreselijke ziekte.

Door alle beperkende maatregelen ligt veel van het actieve verenigingsleven stil.  Ook evenementen zijn er in het afgelopen jaar niet geweest.

In normale omstandigheden had APB Bedum haar jaarvergadering uitgeschreven, zoals onze statuten aangeven. Met daarin de verantwoording van onze werkzaamheden en het  financiële overzicht.  Het APB bestuur stelt  voor om de reguliere Algemene Leden Vergadering opnieuw door te schuiven en wel naar voorjaar 2022. Ook de kascontrole kan dan plaatsvinden begin 2022 voor de jaren 2019 , 2020 en 2021. De tijden zijn nog zo onzeker dat we weinig kunnen afspreken of vastleggen qua activiteiten voor de komende periode.

Eén van de activiteiten die nog steeds geldt is dat we ondersteuning  geven aan  organisaties en personen voor ‘HULP TIJDENS CORONA’.  De informatie-flyers met naam en telefoonnummer voor als u hulp nodig heeft. Op onze website, www.apbbedum.nl,  vindt u de info.  Vlak voor de Paasdagen hebben we een blijk van meeleven in de vorm van een bos tulpen onder de noemer ‘Fijne Paasdagen wensen wij u toe in deze rare tijd!’ voor 80 plussers rondgebracht.

Hieronder geven we u een overzicht van onze activiteiten over het jaar 2020. Het verslag hierover zal ook op onze website worden gepubliceerd. Met  een kleine bestuurssamenstelling  proberen we het vele werk vrijwillig uit te voeren en dat is in de nieuwe gevormde gemeente Het Hogeland niet eenvoudig!  Vorig jaar schreven we : ” Reacties blijven soms uit op onze vragen of worden doorgeschoven”. Dat zal ook dit jaar weer een uitdaging worden. We hebben wel ondersteuning gegeven aan diverse projecten, zoals bij de revitalisatie van het ecologische tuinproject ‘Sint Annerheem’. Daar zal zeer binnenkort in samenwerking met de bewoners van de Horst  en met gemeentelijke bioloog Nico Steur een ooievaarspaal geplaatst worden. De ooievaars kunnen er hopelijk nog dit voorjaar landen en broeden! Daarnaast hebben we de werkgroep  “Robbenveld Spelen en bewegen” ondersteund. Zij zijn nu een zelfstandige stichting.

En dan de realisatie van het terrein en plaatsing van de fitness toestellen aan het begin van de Waldadrift, een project van APB Bedum van 2017. Vorig jaar september kregen we ineens signalen dat men in opdracht van de gemeente bezig was de toestellen te plaatsen. Ingebruikname van de beweegtoestellen staat gepland voor eind april 2021, zo is ons beloofd vanuit de gemeente. Samen met jongerenwerker Nicole Hoofs hopen we dat de opening op een originele wijze kan plaatsvinden. Want we moeten wel weer in BEWEGING gezet worden! Ook is ondersteuning geboden  bij voortzetting van stichting VVV Het Hogeland – Bedum. Zo is er nog wel meer te noemen.

Maar goed, we vragen van u: help ons mee door ons te adviseren  –  opmerkingen te maken  – en zo mogelijk een  nieuw lid aan te melden, want dat is in deze tijd, waar we één van de 50 dorpen in de gemeente Het Hogeland zijn, zeer belangrijk !

Algemeen Plaatselijk Belang Bedum ( APB Bedum)  is een vereniging die de belangen van ons mooie dorp Bedum zo goed mogelijk probeert te behartigen. De vereniging is voor alle richtingen en stromingen die ons dorp rijk zijn. Het Algemeen Plaatselijk Belang Bedum is opgericht op 28 oktober 1957. Sindsdien en gedurende ruim 64 jaar heeft het APB in overleg met bewoners en gemeente veel tot stand weten te brengen. Het bestuur van het APB zou graag zien dat dat ook zo blijft in de toekomst. Nu de gemeente Bedum is opgegaan in een groter verband in gemeente Het Hogeland is het van nog meer belang dat een onafhankelijke organisatie als het APB bestaat. Het APB dient als schakel tussen de bewoners en de gemeente. De nieuwe gemeente Het Hogeland heeft meerdere dorpencoördinatoren in dienst, hetgeen een goede zaak is, maar deze zijn zelden de ogen en de oren van haar inwoners. Samen zijn we sterk als Belangenvereniging Algemeen Plaatselijk Belang Bedum . APB Bedum.

Het bestuur van het APB wil zich graag inzetten voor Bedum, maar is daartoe veel beter in staat met een groter aantal leden.  Weet u een belangstellende, uw buurman of ieder andere Bedumer, geef haar of hem dan op als lid :   

Lid worden | Algemeen Plaatselijk Belang Bedum (apbbedum.nl)  Klik op de link. of  via secretaris@apbbedum.nl :            Om lid te worden, vult u het formulier in en drukt op verzenden. 

Het bestuur van het APB Bedum wenst u veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Het bestuur Dorpsbelangenvereniging APB Bedum.

Henk van der Velde , voorzitter.