Bedum , 23 maart 2016                                                       Persbericht

De geplande officiële ‘opening’ van het ooievaarsnest op het ijsbaanterrein in Bedum door wethouder Johannes de Vries op donderdag 24 maart is uitgesteld.

Hiertoe is In goed overleg tussen de gemeente en dorpsbelangenvereniging Algemeen Plaatselijk Belang Bedum ( APB Bedum) besloten. De locatie van het nest zou problemen kunnen opleveren voor de bouw van de geplande tijdelijke school. Als het nest bewoond wordt, zijn bouwactiviteiten op grond van de Flora en faunawet niet toegestaan. Om te voorkomen dat de bouwactiviteiten voor de tijdelijke school moeten worden opgeschort omdat het nest al door ooivaars wordt bewoond, wordt het nest tijdelijk verwijderd.. Het wordt terug geplaatst als de tijdelijke school gerealiseerd is. Verwacht wordt dat dat in juni aanstaande het geval is.

De omgevingsvergunning voor de plaatsing van het nest werd in november 2015 door de gemeente verleend. Door de natte weersomstandigheden kon het nest niet eerder worden geplaatst.

Destijds was er weliswaar al sprake van de bouw van een tijdelijke school in Bedum; concrete locaties waren er toen nog niet. Pas in een later stadium kwam de locatie bij het ijsbaanterrein meer definitief in beeld voor de tijdelijke school.

Zowel APB als de gemeente betreuren de stap maar benadrukken dat het belang van veilige scholen prevaleert.

APB Bedum is opgericht op 28 oktober 1957. Bijzonderheid is dat de statuten van de vereniging APB-Bedum bij Koninklijk Besluit zijn goedgekeurd op 14 april 1958.