Aardbevingschade Walfriduskerk in Bedum geheel hersteld.

 

Bedum, augustus 2014.

Aardbevingen en de schade ervan, zijn ook in deze vakantietijd het gesprek van de dag. Vele woningen en andere gebouwen hebben in de afgelopen periode schade opgelopen als gevolg van de aardbevingen in onze provincie. Dit geldt ook voor de monumentale Walfriduskerk middenin het dorp Bedum. In de zeer dikke muren van de kerk zaten diverse scheuren. Het stucwerk in de zuidoosthoek, de consistorie, de kerkzaal en in het koor zat op diverse plaatsen los. Verder zaten er ook enkele scheuren in de stenen en voegen van de steunberen aan de noordzijde van het gebouw. In het pleisterwerk rondom enkele ramen aan de noord- en zuidzijde zijn ook enkele scheuren aangetroffen. Schade-experts hebben de totale kosten voor het herstel vastgesteld op € 75.000.

Na het herstellen van de stormschade aan het dak van de kerk en vervolgens het repareren van de lampen in de klok van de scheefste toren van Europa, in samenwerking met de dorpsbelangenvereniging APB Bedum en een aantal militairen van het 11 Pantsergeniebataljon/43 Gemechaniseerde brigade Koninklijke Landmacht , stond de kerkenraad voor de derde keer in één jaar voor een grote uitdaging om de schade van de aardbevingen op goede wijze te laten herstellen.

Er werden enkele offertes opgevraagd. Gelukkig was er een bouwspecialist binnen de gemeente beschikbaar die de kerkenraad met raad en daad heeft bijgestaan! Na goedkeuring van de N.A.M. is de opdracht gegund aan bouwbedrijf Jurriëns B.V. Het bedrijf is gespecialiseerd in het restaureren van monumenten. De restauratie duurde maanden en zorgde voor behoorlijk wat overlast op zondag tijdens de erediensten en voor de activiteiten door de week. Met behulp van de inzet van diverse gemeenteleden zijn er steeds weer werkbare oplossingen gevonden. Eind juli zijn alle werkzaamheden, inclusief het schilderwerk en de eind schoonmaak, afgerond. Het orgel is ook weer uitgepakt. Het heeft gelukkig geen schade opgelopen. De kerkenraad van de Hervormde Gemeente Bedum wil iedereen heel hartelijk bedanken voor zijn of haar inzet voor en tijdens en na de restauraties!

OPENSTELLING. In augustus en september is de Walfriduskerk elke zaterdag geopend voor het publiek van 14.00 tot 16.00 uur. Er zijn vrijwilligers aanwezig voor een rondleiding. Ook kunt u de scheefste kerktoren van Nederland, met een uilenkast, beklimmen.

Vanzelfsprekend bent u altijd welkom bij de eredienst elke zondagochtend om 9.30 uur! Zie ook www.hervormdbedum.nl.Walfriduskerk