Afgelopen week stond in de Ommelander een artikel over de beoogde rondweg van Winsum. Deze moet het dorp Winsum vanaf 2023 gaan ontlasten. De aanleg van deze weg zou voor Bedum kunnen gaan betekenen dat er nog meer verkeer vanaf Winsum de Bedum route gaat kiezen om naar Groningen te rijden. We hebben tijdens de werkzaamheden aan de N361 kunnen zien welke impact dit heeft op Bedum en Onderdendam.

De voormalige gemeente Winsum trok in 2011 de stekker uit een totaaloplossing. Deze oplossing, waar op dat moment vanuit de provincie Groningen 54 miljoen euro voor beschikbaar was, voorzag in een goede ontsluiting voor al het verkeer in het gebied tussen de N46 en de N361. Het beschikbare geld is vervolgens naar andere projecten in Groningen gegaan. De beoogde rondweg van Winsum is een deeloplossing net zoals de ontsluitingsweg voor het vrachtverkeer van Friesland Campina dat is.

Mocht blijken dat de rondweg van Winsum een negatieve impact gaat hebben op de dorpen Onderdendam en Bedum, dan zal pas op dat moment gekeken gaan worden hoe deze problematiek aan te pakken.

#bedum #rondweg #winsum