Op landgoed ‘De Vrie Heerlykheyd’ van de familie Sietsema aan de Westerdijkshorn te Bedum ontstaat volgend jaar een vlinder-/bijenoase annex zelfoogsttuin.

Eigenaar Jan Sietsema, zie foto, heeft zich de techniek eigen gemaakt voor het hanteren van een zaaiviool, dat als werktuig rond 1850 zijn intrede deed in West-Europa. Hij heeft deze maand op zijn terrein 5000 gram meerjarig bloemenzaad, ter beschikking gesteld door de Vlinderstichting, ingezaaid met zo’n zaaiviool, een met de hand aangedreven apparaat om zaad over de akker te verspreiden. De naam is afgeleid van de beweging die de stok maakt en die doet denken aan de beweging van de strijkstok van een viool. Het gebruikte zinken exemplaar is afkomstig van akkerbouwer Geert Bos uit Usquert, tevens voorzitter van Wierde&Dijk, de vereniging voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer noord-groningen. Een en ander is georganiseerd door de Groep ‘Bedum Bij-vriendelijk’ die valt onder Wierde&Dijk.

Wat volgend jaar ook gestalte krijgt is een zelfoogsttuin op hetzelfde perceel aan de Westerdijkshorn. Hier houden zich een paar zeer enthousiaste bewoners van het landgoed mee bezig. Bij de inrichting van het vlinder/bijen-gedeelte is ook de Groep ‘Bedum Bij-vriendelijk’ nauw betrokken.

Volgend voorjaar zal nader worden bericht over zowel de vlinder als bijenoase als de zelf-oogst tuin.