Lid worden

Dorpsbelangenvereniging APB-Bedum is een vereniging die de belangen van alle bewoners van Bedum zo goed mogelijk probeert te behartigen. Het is daarom van belang dat we zo veel mogelijk leden hebben. Dit om een breed draagvlak te hebben voor onze vereniging en ook om financiën te hebben om zaken te realiseren.Leden kunnen bestuursleden (die minimaal […]

Agenda

De activiteiten-agenda van de APB Bedum. Kom ook naar een van onze activiteiten. Bekijk de agenda!

Landschapscompensatie

Netwerkbeheerder TenneT  heeft een nieuwe bovengrondse hoogspanningslijn van 380 kilovolt aangelegd tussen de Eemshaven en Vierverlaten bij Hoogkerk. De bestaande verbinding van 220 kilovolt voldeed niet meer vanwege de groei van de Eemshaven als energieknooppunt en deze wordt afgebroken. 220KV afbreken, gereed zomer 2024 380KV in gebruik 2023 Zowel het oude als het nieuwe tracé van […]

Nieuws APB

Nieuwsberichten Hieronder kun je snel kijken waar APB Bedum zich mee bezighoudt en wat de stand van zaken is.

Over ons

Doelstelling: Algemeen Plaatselijk Belang – Bedum is een dorpsvereniging die de belangen van ons mooie dorp zo goed mogelijk probeert te behartigen en het verder wil helpen bij het ontwikkelen als een dorp waar het goed wonen, werken, spelen en leven is. De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: KVK40023583. Voor […]

Projecten

APB Bedum zet zich sinds al jaren in voor ons dorp (en omgeving). We worden door o.a. de gemeente als natuurlijke partner gezien om mee te praten en input te leveren ontwikkelingen.Of het nu gaat om de realisatie van een zebrapad, het plaatsen rustbankjes, het organiseren van een Bedumer Gastendag, bij herdenken of vieren, APB […]