Vanaf 2021 gaan we in Het Hogeland afval anders inzamelen. De gemeente predikt hierbij dat hoe minder afval de burger in de grijze container stopt, hoe minder er betaald gaat worden. Van 200 kilo naar 30 kilo per persoon per huishouden in 2025. De grote vraag is echter, hoe dan?

Onrealistische getallen zeker als er niet is nagedacht over hoe er dan gescheiden zou moeten worden. Er wordt geen mogelijkheid geboden tot het inleveren van of vooraf scheiden van drankkartons, luiers, metaal of plastic. De winning van deze grondstoffen wordt achteraf gedaan door de nieuwe afval inzamelaar Omrin. Vanaf januari wordt er dus twee keer verdiend aan ons afval. Eerst door de burger per kilo te laten betalen en daarna nogmaals door deze grondstoffen weer te verkopen.

Door het niet faciliteren van een separate inzameling van sap/melk-kartons, blik en luiers, is Omrin dus altijd verzekerd van de aanlevering van kostbare hernieuwbare grondstoffen.

Ondertussen wordt voor Bedumers het ophalen van afval duurder als bij de oude inzamelaar van afval, Attero (voorheen Vagron).

Daarnaast is het Hogeland voor € 150.000,- aandeelhouder geworden van Omrin. Dit betekent niet alleen dat er mee wordt gedeeld in winsten maar ook dat Het Hogeland medeverantwoordelijk is geworden voor mogelijke verliezen en tekorten.

Een makkelijke weg terug is er niet meer; zouden er andere (burger) initiatieven bedacht worden om separaat in te willen zamelen dan zal dit een inkomstenderving betekenen voor Omrin, en dus indirect onze gemeente. Uiteindelijk zullen de misgelopen inkomsten wederom betaald gaan worden door de burger.

Hoe doen burgers het samen in andere gemeenten? Klik op <Deze link>. Een mooi overzicht over hoe afval inzameling ook zou kunnen.

Helaas geen separate inzameling hernieuwbare grondstoffen Het Hogeland