Er is al veel over gezegd en gesproken; de uitbreiding van de fabriek van Friesland Campina in Bedum. In de plannen is opgenomen een omlegging van het Boterdiep en de bouw van een extra poedertoren van 50 meter hoog. Dit plan heeft naast tegenstanders ook voorstanders. Er moeten afwegingen worden gemaakt tussen het authentieke aangezicht van het dorp (door de verlegging van het historische watererfgoed het Boterdiep) en het borgen van arbeidsplaatsen. Friesland Campina heeft  tot nu toe nog geen beslissing genomen over de nieuwe melkpoeder fabriek . Hierdoor zou een bestemmingsplan wijziging zich nu in hoofdzaak moeten gaan richten op de ontsluitingsweg. Deze nieuwe ontsluitingsweg, welke de verkeersdruk van en naar Friesland Campina uit de bebouwde kom van Bedum haalt, is in ieder geval een absolute noodzaak; uitbreiding of niet. Veel verkeersdeelnemers, van fiets tot auto,  voelen zicht niet veilig op de doorgaande route door Bedum. Ouders durven hun kinderen hier niet meer alleen langs te laten fietsen of te laten oversteken. Het veel bevochten zebrapad op de Stationsweg wordt door vele auto’s en vrachtwagens genegeerd. Henk Huitsing maakte onderstaand filmpje met kort samengevat wat er staat te gebeuren.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=BsVknzGmOo0[/embedyt]