Impact omgeving Domo Bedum

(c) Gerwin Groenewold

Er is al veel over gezegd en gesproken; de uitbreiding van de fabriek van Friesland Campina in Bedum. In de plannen is opgenomen een omlegging van het Boterdiep en de bouw van een extra poedertoren van 50 meter hoog. Dit plan heeft naast tegenstanders ook voorstanders. Er moeten afwegingen worden gemaakt tussen het authentieke aangezicht […]