Inrichting openbaar groen Waldadrift in samenspraak met bewoners

Binnenkort zal de gemeente Bedum beginnen met de herinrichting van de Waldadrift.  Vanuit het leefbaarheidsprogramma Kansrijk Groningen en de provincie Groningen is ruim €700.000,- subsidie toegekend aan 5 Groninger gemeenten voor de verbetering van de leefbaarheid en het versterken van cultuurhistorie en landschap. Door ‘de werkgroep verkeersveiligheid en groen herinrichting Waldadrift’ is via Algemeen Plaatselijk […]