Binnenkort zal de gemeente Bedum beginnen met de herinrichting van de Waldadrift.  Vanuit het leefbaarheidsprogramma Kansrijk Groningen en de provincie Groningen is ruim €700.000,- subsidie toegekend aan 5 Groninger gemeenten voor de verbetering van de leefbaarheid en het versterken van cultuurhistorie en landschap.

Door ‘de werkgroep verkeersveiligheid en groen herinrichting Waldadrift’ is via Algemeen Plaatselijk Belang Bedum een een subsidie aangevraagd vanuit het deelprogramma Dorpsvisies en toegekend voor een tweetal projecten in Bedum, namelijk:
1. De inrichting van het openbaar groen langs en in de omgeving van de Waldadrift en
2. De restauratie van de historische tuin van de Walfriduskerk.

De dorpen worden bij de uitvoering van hun plannen ondersteund door het Landschapsbeheer Groningen. Het hele programma is onderdeel van Kansrijk Groningen. Dit is de overkoepelende naam voor alle programma’s die zijn opgesteld door maatschappelijke organisaties, overheden en de NAM om leefbaarheid in Groningen te versterken en kansen te creëren. De coördinatie hiervan ligt bij de Nationaal Coördinator Groningen. Het programma wordt gefinancierd door NAM en een bijdrage van de provincie Groningen. Met het programma Dorpsvisies en landschap worden projecten mogelijk gemaakt die aansluiten bij actuele dorpsvisies en de kwaliteit van de (groene) woonomgeving verbeteren.

Het totaalplan omvat onderverdeeld naar deelplannen het volgende,

1. Verfraaien rand Bedumerbos.
Door de aanleg van het vrijliggend fietspad wordt een strook bos over een afstand van circa 650 meter parallel lopend aan het Bedumer-bos over een breedte van 12 meter gekapt. Door deze kap zal de aanblik van de bosrand tussen het bos en het aan te leggen
vrijliggend fietspad in de nieuwe situatie nog kaler zijn dan nu al het geval is. Vanaf de rotonde vanaf het Boterdiep zal daarom langs de bosrand een aantal nestkasten, beplanting en een bloemenmengsel worden aangebracht waardoor een mooi gekleurde bosrand gaat ontstaan.
2. Bloemenweides
Op verschillende plaatsen langs de Waldadrift waar er nu nog sprake is van eentonig gras worden bloemenweides aangelegd. Deze bloemenweides, met een totaaloppervlak van 3.040 m2, zijn gepland nabij de kruisingen de Vlijt en de Fluitekruid nabij het Arjen Robbenveld.
3. Vijvers Waldadrift en Geert Reinderspark
Bij de vijvers aan de Waldadrift en het Geert Reinderspark zullen natuurvriendelijke oevers met oeverplanten worden aangebracht. Tevens zullen de oevers worden ingezaaid met een bloemenmengsel voor meer bloei en insecten. Daarnaast zal er een met schanskorven omheinde vis- en speel-vlonder langs één van de vijvers worden geplaatst.
4. Belevingsroute voor kinderen Groene Long en Bedumer-Bos
Meerdere bestaande wandelroutes lopen vanaf de Walfriduskerk door het Geert Reinders park richting het Bedumer-bos. Langs één van deze routes, Groene Wissels, zal een belevingsroute voor kinderen worden aangelegd. De belevingsroute zal bestaan uit een tiental objecten die voor kinderen uitdagend zijn om te ontdekken.
5. Restauratie historische tuin Walfriduskerk
De restauratie van de historische tuin bestaat uit het herstellen van de kolom contouren en
beplanting, het verzorgen van de monumentale bomen en het verbeteren van de beplanting aan de buitenranden.

 

foto: Google streetview
foto: Google streetview

171224_BBB_Trajan_Proxylofoon