Mooie beelden herinrichting Waldadrift

(c) Gerwin Groenewold

Ook in de bouwvak vakantie, met extreme temperaturen, zijn de werkzaamheden aan de Waldadrift doorgegaan. Inmiddels kan het verkeer weer via de Waldadrift de Schoolstraat in. Door deze openstelling is de verkeersdruk en overlast, door gebruik van sluiproutes, elders in het dorp weer verminderd. Bedum is een dorp met veel doorgaand verkeer welke maar beperkte […]

Inrichting openbaar groen Waldadrift in samenspraak met bewoners

Binnenkort zal de gemeente Bedum beginnen met de herinrichting van de Waldadrift.  Vanuit het leefbaarheidsprogramma Kansrijk Groningen en de provincie Groningen is ruim €700.000,- subsidie toegekend aan 5 Groninger gemeenten voor de verbetering van de leefbaarheid en het versterken van cultuurhistorie en landschap. Door ‘de werkgroep verkeersveiligheid en groen herinrichting Waldadrift’ is via Algemeen Plaatselijk […]