Weinig vaarrecreatie door een fout in de vaargids Provincie Groningen.

Tot 2016 kwamen er per week ongeveer 65 boten door Bedum gevaren. Helaas is dit aantal teruggelopen naar een schamele 6 stuks. De reden hiervoor is dat in de vaargids van 2017 en 2018 een foutieve vermelding staat; het Boterdiep ter hoogte van het tankstation zou niet toegankelijk zou zijn voor boten met een vaardiepte groter dan 1 meter. Op aandringen van het APB Bedum is meerdere malen getracht boven water te krijgen wat hier de oorzaak van zou kunnen zijn. De duikploeg van de brandweer Bedum is op zoek geweest naar obstakels op de aangegeven plek maar werden niet gevonden. Ondanks meerdere verzoeken bij het waterschap Noorderzijlvest en de Provincie Groningen is deze foutieve informatie nog steeds niet gecorrigeerd. Een storende fout, ook gezien het feit dat veel mensen en organisaties welke zich inzetten om het mooie Bedum op de toeristische kaart te zetten, door dit soort slordige fouten enorm worden tegengewerkt. Helaas zal de plaatselijke horeca en detailhandel hier vooral de gevolgen van ondervinden.

De foutieve passage uit de vaargids provincie Groningen
De gewraakte passage uit de vaargids provincie Groningen 2018