Op maandagavond 17 april kwamen de leden van dorpsbelangen APB Bedum bijeen in de Meenscheer voor de jaarvergadering. Een bijzonder moment, we mochten zeker 70 belangstellenden begroeten.

Een van de hoogtepunten van de avond was de presentatie van Wethouder Eltjo Dijkhuis over huisvesting binnen de gemeente Het Hogeland. Tijdens de presentatie gaf de wethouder een doorkijkje naar de bouwplannen in Bedum. Daarbij benadrukte hij dat er zeker mogelijkheden zijn voor inbreidingsplannen. De aanwezigen luisterden aandachtig naar het verhaal van de wethouder en stelden vragen over huisvesting in de gemeente. Er was vooral veel belangstelling voor de mogelijkheden voor woningbouw in Bedum zelf.

Naast de huisvestingsproblematiek bespraken de leden en aspirant leden van dorpsbelangen APB Bedum ook de afwezigheid van een dorpshuis in Bedum. Tijdens de jaarvergadering werd er daarom ook gesproken over de mogelijkheid voor inwoners om zelf de handschoen op te pakken en plannen voor dorpshuizen als inwoners voor inwoners te ontwikkelen, met ondersteuning van de gemeente. Hierbij werd benadrukt dat de gemeente graag wil meedenken en helpen bij het vinden van oplossingen.

Hieronder vindt u de presentaties van het APB over Borgwonen in Bedum en de presentatie van de gemeente Het Hogeland.

De presentatie van het APB Bedum

De presentatie van de gemeente Het Hogeland